Att ta B-körkort – teoriutbildning, körutbildning

Ta körkort hos Asplunds Trafikskola i Skene

Hos oss kan du boka körkortspaket eller teori, riskettan, risktvåan och körlektioner för sig. Boka dig till våra kurser:

Teoriutbildning

I teoriutbildning ingår böcker, teorilektioner och datorprov. Datorproven kan du göra på körskolan eller hemifrån.

Våra teorikurser består av sex lektioner:

1. Informationslektion & vägmärkesgrupper

Vi går igenom vilka vägmärkesgrupper och vägmarkeringar som finns, rätt körställning och vilka reglage som finns. Grundläggande teori om växling, manövrering som backa, vända, stanna och parkera.


2. Grundläggande körning

Under lektionen går vi igenom hur du använder synen vid körning och får en selektiv varseblivning, som gör att du fokuserar på rätt saker vid avsökning i trafiken. Vi behandlar risker i trafiken, hastighetsanpassning, placeringar och regler vid övergångställe samt cykelbana.


3. Stadstrafik & mer trafikregler

Lektion tre handlar om stadstrafik och situationer som trafiksignaler, körfältsbyte, cirkulationsplats, enkelriktat, vägarbete, järnvägskorsningar. Vi går också igenom rangordning på anvisningar samt polismans tecken.


4. Landsvägskörning & fartens inverkan på körningen

Denna lektion handlar om körning på större och mindre landsväg. Vi pratar om avsökning och riskbedömning, placering på vägen, omkörning och risker vid infart, högersväng och vänstersväng. Till lektionen hör också stoppsträcka, reaktionssträcka och bromssträcka samt information om motorväg.


5. Mörker, halka & olyckor

Vi går igenom hur mörker påverkar vår siktsträcka, nedsatta siktsträckor och bilens belysning. Vi pratar om körning vid halka och olika typer av halka. Lektionen handlar även om vilt och olyckor.


6. Bilen – släp, regler & säkerhet

Sista lektionen handlar om bilens konstruktion, vad det finns för regler gällande försäkringar, fordonsskatt och besiktning. Vi går igenom regler för last och släpfordon, hur du gör en säkerhetskontroll samt hur din körning påverkar miljön.

Individuell körutbildning

Körutbildningen anpassas individuellt efter eleven. Om din handledare vid privat övningskörning vill får han/hon gärna följa med på lektionen för att få tips och råd på vad ni kan träna på hemma.

Riskutbildning

Alla som tar körkort måste genomföra riskutbildning ett och två. Riskettan handlar om alkohol, droger, trötthet och riskfyllda beteenden.

Risktvåan körs på halkbana och handlar om hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden. Både del ett och två måste vara genomföra och godkända innan kunskapsprov och körprov genomförs.

Kunskapsprov och körprov

  • Kunskapsprov och körprov, d.v.s. uppskrivning och uppkörning, bokas vanligtvis in på samma dag eller åtminstone så nära varandra som möjligt.
  • Skulle något av proven underkännas har du två månader på dig att göra ett omprov.
  • Glöm inte att ta med dig giltig legitimation!
  • Du gör provet på en dator och har 50 min på dig.
  • Kunskapsprovet består av 65 frågor.
  • Därutöver finns i provet 5 frågor för utvärdering (testfrågor)
  • Svaret på testfrågorna räknas inte in i resultatet.
  • Du måste ha svarat rätt på minst 52 av de 65 frågorna i provet för att bli godkänd.
  • Körprovet tar ungefär 45 minuter och inkluderar körning i och utanför tätort samt säkerhetskontroll.
  • På www.korkortsportalen.se finns en instruktionsfilm inför kunskaps och körprovet.

Körkortstillstånd

Första steget att ta körkort är att ansöka om körkortstillstånd för att få börja övningsköra.

Ansök på Transportstyrelsens hemsida:

Övningskörning & handledarutbildning

För att få övningsköra privat behöver både elev och handledare ha gått en handledarutbildning.

Ansök på Transportstyrelsens hemsida:

Frågor?

Välkommen att kontakta oss på Asplunds Trafikskola om du har några frågor!