Handledarkurs / introduktionsutbildning

För att få övningsköra privat med personbil krävs att den som ansöker om att vara handledare har genomgått en handledarutbildning. Det kallas också introduktionsutbildning för privat övningskörning.

Handledare:

För att kunna bli handledare måste du ha fyllt 24 år och ha ett giltigt körkort utfärdat i Sverige eller annan EES-stat under sammanlagt minst fem av de senaste tio åren för det fordon ni ska övningsköra med. Om du har ett körkort från en annan EES-stat måste du, tillsammans med ansökan, skicka med en kopia på det utländska körkortet.

Eleven:

Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå utbildningen.

Handledare och elev måste inte gå utbildningen samtidigt. Om du som handledare deltagit i en handledarkurs de senaste fem åren inte behöver gå om den, men du måste fortfarande ansöka om tillstånd hos Transportstyrelsen för att bli handledare.

Om handledarutbildningen

Handledarutbildningen består av ett kurstillfälle och är 3,5 timmar lång inklusive rast och fika. Den omfattar dessa tre moment:

  1. Handledarens roll
  2. Mängdträningen
  3. Trafiksäkerhet & miljö

Utbildningen tar bland annat upp handledarens juridiska och moraliska ansvar, krav och bedömningskriterier vid förarprov, körerfarenhetens betydelse och på vilka sätt handledare och elev kan tolka samma trafiksituation olika.

Handledarkursen är giltig i fem år från den dagen den genomfördes.

Kurstider

Välkomna på våra handledarkurs

  • Handledarkurs 6/3-2024 kl 16.00 Fullbokad
  • Handledarkurs 20/3-2024  kl 16.00
  • Handledarkurs 10/4-2024 kl 16.00
  • Handeldarkurs 24/4-2024 kl 16.00

Handledarkursen kostar 440 kr/ person.

Hos oss kan du betala med:

Swish-nr: 123 080 29 42
Bg-nr är: 259-2376

Ansökan

Gör din ansökan om handledare via knapplänken nedan.

Transportstyrelsen

Om du har frågor rörande gamla handledarskap så kontakta:

Transportstyrelsen
Telefon: 0771 81 81 81